Wet en Regelgeving

Beroepscode 
Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft gedragsregels opgesteld waar psychologen zich aan moeten houden. Deze beroepscode vindt u hier (link naar https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/)

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en tevens vervat in de Beroepscode voor Psychologen.

Rechten
Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Klachten
Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vind ik erg belangrijk. Mocht er in mijn werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met mij als uw behandelaar te bespreken. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGZP).