Aanbod

Kindersingel biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders die vragen hebben of problemen ervaren op het gebied van onder meer:

 • Opvoeding, zoals eet- slaap-en/of zindelijkheidsproblematiek
 • Ontwikkeling (sociaal-emotioneel, autismespectrumstoornissen en ADHD)
 • Angst
 • Dwang
 • Stemming (somberheid)
 • Identiteit
 • Trauma
 • Rouw -en verlieservaringen
 • Gedrag
 • Cognitie (intelligentieonderzoek bij kinderen van 6-16 jaar)
 • Psychische klachten die samenhangen met lichamelijke problematiek, zoals chronische ziekten en (onbegrepen) lichamelijke klachten.

Een (ontwikkelings)probleem of ziekte treft nooit alleen degene die in behandeling komt, maar ook zijn of haar directe omgeving. De praktijk biedt daarom ook ondersteuning aan broertjes en zusjes en andere gezinsleden. Soms is het nodig om ook de school te betrekken. Uiteraard vindt het contact met school alleen plaats met uw instemming.

Soms kan het zijn dat uw vraag of uw probleem niet goed past binnen mijn solo-praktijk. In dat geval zal ik met u bespreken waar u beter op uw plek bent. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer het gaat om een acute crisissituatie.


Kindersingel werkt nauw samen met de volgende praktijken:

Samen vormen wij Praktijk Wilhelmina.