Werkwijze

Aanmelding en verwijzing:
Verwijzing naar mij vindt meestal plaats via de huisarts of de kinderarts. Ook zonder tussenkomst van de huisarts kunt u zich aanmelden. U kunt het beste telefonisch contact opnemen door te bellen met 06-14162011.

Na de aanmelding neem ik zo snel mogelijk contact op om te kijken hoe ik u kan helpen. Afhankelijk van het probleem, de hulpvraag en de leeftijd van uw kind, bekijken we in een eerste gesprek wat u nodig heeft en op welke manier ik dat zou kunnen bieden. Wij noemen zo'n eerste gesprek ook wel een intakegesprek.

Intake en diagnostiek
In de intake wordt het probleem samen met u en/of uw kind in kaart gebracht. Uw hulpvraag staat hierbij centraal. Aanvullend op deze gesprekken wordt soms diagnostisch onderzoek verricht om een beter beeld te krijgen van het functioneren van het kind, de jongere, de (jong-)volwassene of het gezin. Denkt u hierbij aan: intelligentieonderzoek of onderzoek naar de sociaal -emotionele ontwikkeling.

Behandeling
Hierna bespreken we hoe het probleem behandeld kan worden. De afspraken hierover leggen we vast in een behandelovereenkomst. Afhankelijk van de problemen die zich voordoen en de leeftijd van uw kind wordt bepaald met wie de afspraken zullen plaatsvinden: met u, het kind, de ouders, het gezin of in wisselende samenstelling.

Tijdens de behandeling zal ik gebruik maken van verschillende behandeltechnieken (CGT, OT, EMDR, systeemtherapie).

Cognitieve gedragstherapie (CGT) pakt het gedrag en de negatieve gedachten aan die problemen in stand houden (zie ook www.VGCT.nl).

Oplossingsgerichte therapie (OT) is een vorm van gesprekstherapie waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is.

Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij de problematiek van de client wordt bezien in de complexe samenhang van het systeem. Het systeem kan bijvoorbeeld een gezin, familie of relatie zijn. Ik zal mij tijdens de behandeling vooral op het gezinssysteem richten (zie ook www.nvrg.nl).

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een therapievorm die wordt toegepast om traumatische ervaringen te verwerken (zie ook www.emdrkindenjeugd.nl).