Tarieven

Tarieven 2016

Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar

Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor -18 cliënten overgeheveld naar de gemeentes. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar. (zie verder https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd/jeugdzorg/ggz). De eisen voor vergoeding zijn vooralsnog hetzelfde gebleven. Er is een verwijsbrief van de (huis)arts nodig. Op deze verwijsbrief moet de AGB- code van de huisarts vermeld staan. Ook moet er sprake zijn van het vermoeden van een psychische/psychiatrische stoornis. Als er geen sprake is van een stoornis, kun je je of wenden tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG) of je blijft bij de praktijk. In het laatste geval wordt de behandeling niet vergoed.

Praktijk Kindersingel heeft een contract met Haarlem en de omringende gemeentes (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) in de Basis GGZ afgesloten.

Mocht u besluiten de behandeling zelf te betalen, dan kunt u uitgaan van de volgende tarieven:
  • Behandelcontact (45-60 minuten): € 90,-
  • Intelligentieonderzoek (o.a. WISC-III): € 495,00 (inclusief verslag en adviesgesprek)
  • Overige diagnostiek (schoolobservaties, sociaal-emotioneel onderzoek, etc.): prijs afhankelijk van het aantal uur.

Betalingsvoorwaarden
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.